Zbrojní licence

Zbrojní licence je veřejná listina, která právnickou osobu nebo fyzickou osobu opravňuje k nabývání vlastnictví a přechovávání zbraní nebo střeliva v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojní licence. Zbrojní licence se rozlišují podle důvodů užívání zbraní nebo střeliva a rozsahu oprávnění do skupin
a) A - vývoj, výroba zbraní nebo střeliva,
b) B - opravy, úpravy nebo znehodnocování zbraní nebo střeliva,
c) C - nákup, prodej nebo přeprava zbraní nebo střeliva,
d) D - půjčování zbraní nebo úschova zbraní nebo střeliva,
e) E - ničení nebo znehodnocování zbraní nebo střeliva,
f) F - výuka nebo výcvik ve střelbě,
g) G - zajišťování ostrahy majetku a osob,
h) H - uskutečňování sportovní, kulturní nebo zájmové činnosti,
i) I - provozování muzejnictví nebo sbírkové činnosti a
j) J - zabezpečování úkolů podle zvláštního právního předpisu

© 2024 Střelecká škola Fišer - Všechna práva vyhrazena

TOP