Podmínky k získání zbrojního průkazu

Předchozím i současným zákonem o zbraních a střelivu patří Česká republika mezi 3 země na světě, kde je k získání zbrojního průkazu potřeba absolvovat zkoušku před komisí nebo komisařem. Mezi tyto země patří Česká republika, Slovenská republika a Kanada. Navíc při této jedinečnosti máme ze všech jmenovaných zemí také určitě nejnáročnější obsah zkoušky. I přes různé pohledy na tuto skutečnost zkoušku odborné způsobilosti podporujeme.

1. Obecné podmínky

Jedná se o šest obecných podmínek, kam patří pobyt v České Republice, stanovený věk, zdravotní způsobilost, svéprávnost, trestní bezúhonnost a spolehlivost.

1.1. místo pobytu na území ČR

1.2. Stanovený věk

1.3. Zdravotní způsobilost

1.4. Svéprávnost

1.5. Trestní bezúhonnost

1.6. Spolehlivost

2. ODBORNÉ PODMÍNKY

2.1. Příprava ke „Zkoušce z odborné způsobilosti“

Dobře se připravit na zkoušku odborné způsobilosti je nutností. 488 testových otázek je náročných na zapamatování a také na pochopení. Za nejdůležitější část zkoušky pro bezpečnost a do života se zbraní, považujeme prokázání bezpečné manipulace se zbraněmi. Zde je potřeba zvládnout stanovené postupy. Ostrá střelba, zvláště z pistole, si zaslouží také poctivou přípravu. Jsme názoru, že bez zvláštní přípravy zkoušku odborné způsobilosti nelze úspěšně splnit.

Příprava ke zkoušce by měla zahrnovat seznámení s procesem získání zbrojního průkazu, a seznámení se s obsahem přípravy ke zkoušce.

2.1.1. Seznámit se s procesem k získání zbrojního průkazu

2.1.2. Seznámit se s obsahem přípravy na zkoušky odborné způsobilosti

2.2.Zkouška odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu“

2.2.1. Teoretická část zkoušky odborné způsobilosti

2.2.2. Praktická část zkoušky odborné způsobilosti

2.2.2.1. Manipulace se zbraní (zbraněmi)

2.2.2.2. Ostrá střelba na terč

3. PROCESNÍ PODMÍNKY

Těm kteří se připravují ve Střelecké škole bude jim formulář vyplněn.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.4. Při vydání ZP na OŘP

4.5. Příklady celkové ceny ve Střelecké škole

zdroj Trigger Service


© 2024 Střelecká škola Fišer - Všechna práva vyhrazena

TOP