Ceník

Upozornění: Pro klienty, kteří nemají čas si vyřizovat veškeré dokumenty spojené se zbrojním průkazem, jsem zavedl službu, při které na základě plné moci mohu veškeré administrativní záležitosti vyřídit za Vás.

Ceník jednotlivých služeb Cena
Praktická i Teoretická příprava ke zkouškám odborné způsobilosti 2.500,- kč
Opakování praktické přípravy
(střelby a rozebrání zbraní)
1.500,- kč
Vyřízení žádosti o přihlášení ke zkouškám na základě plné moci
(pro Prahu)
1.500,- kč
Vyřízení žádosti o přihlášení ke zkouškám na základě plné moci
(pro mimopražské)
3.000,- kč
Vyřízení žádosti o vydání zbrojního průkazu na základě plné moci
(pro Prahu)
1.500,- kč
(+700,- kč za každou skupinu)
Vyřízení žádosti o vydání zbrojního průkazu na základě plné moci
(pro mimopražské)
3.000,- kč
(+700,- kč za každou skupinu)
Příklad celkové ceny zbrojního průkazu Cena
podání přihlášky ke zkoušce na PČR 100,- Kč (kolek)
příprava ke zkoušce, praktická 2.500,-Kč
fotografie 100,- Kč
zkouška odborné způsobilosti 1.200,- Kč
odměna zkušebnímu komisaři při zkoušce 600,- Kč
potvrzení posudku od svého praktického lékaře 500,- Kč
při vydání ZP na OŘ PČR se za 2 skupiny např. „B“ a „E“ platí 1.400,- Kč (kolek)
Celkem 6.400,- Kč