Zbraně kategorie A

Kategorie A - "Zakázané zbraně"

Jedná se o zbraně, které mají výrazně vysokou účinnost, která již není zákonodárcem považována za běžně využitelnou pro většinu legitimních civilních účelů (např. dělostřelecké zbraně, plně automatické zbraně apod.), nebo s sebou nesou jiná bezpečnostní rizika (jedná se o zbraně z vojenské produkce, které nejsou technicky ověřeny pro civilní účely, jde o nedovolené výrobní provedení atd.).

Konkrétně vymezuje zbraně kategorie A ustanovení § 4 zákona o zbraních; pod pojmem zbraní kategorie A se rozumí rovněž vymezené zakázané střelivo.

 

 

 • zvláště účinné,

 •  

   

 • samočinné,
 •  

   

 • vyrobené nebo upravené tak, že lze utajit jejich účel, nebo u kterých byly původní charakter a podoba změněny tak, aby se jejich použitím mohly způsobit těžší následky, anebo zbraně maskované jako jiné předměty (zákeřné zbraně),
 •  

   

 • palné nevyrobené z kovů, pokud nejsou identifikovatelné jako zbraně při kontrolách osob a zavazadel pomocí detekčních a rentgenových přístrojů, a
 •  

   

 • střelná nástrahová zařízení.
   
 •  

   

   

 • střelivo se střelou průbojnou, výbušnou nebo zápalnou anebo jinou střelou obsahující aktivní náplně, nejde-li o signální náboje nebo střelivo obsahující pyrotechnický výrobek podle zákona o pyrotechnice.

 • © 2023 Střelecká škola Fišer - Všechna práva vyhrazena

  TOP