Popis závad u praktické zkoušky na zbrojní průkaz

Nejčastější chyby u zkoušky:

Prst na spoušti, nebo v prostoru lučíku.(vždy musí být úplně mimo, vyjma rány jistoty, nebo pokud potřebuji zmáčknou spoušť k rozebrání zbraně.)

Nevyndaný zásobník(zásobník vždy kontrolujeme hmatovou kontrolou zespoda zbraně, abychom ho nezapomněli vyndat)

Nepočkání 10(30) sekund u závady selhač. (vždy musíme jasně nahlas říct, že počkáme 10(30) sekund)

Odevzdání zbraně s nataženým kohoutkem.(nedání rány jistoty)

Nedodržení bezpečného směru(prostoru).(se zbraní vždy míříme rovně, pozor při manipulaci aby se s ní neotočilo mimo bezpečný směr)


Po celou dobu směřujeme se zbraní pouze do bezpečného směru: to znamená ani ne doprava, doleva nahoru nebo dolů, ale vždy jenom rovně, do prostoru který je určen řídícím střelby, správcem střelnice, nebo zkušebním komisařem, případně provozním řádem střelnice(obvykle to bývá na terči).

Pistole CZ 75:

Jedná se o krátkou samonabíjecí kulovou zbraň.

Hlavní části zbraně definuje zákon, u pistole jsou označeny výrobním číslem a zkušební značkou.

Jedná se tělo(rám), hlaveň a závěr.


Ovládací mechanismus(prvky) zbraně obsahuje:

bicí kohout, spoušť, záchyt(zádržka) zásobníku, záchyt závěru, pojistka.


Bezpečnostní mechanismus zbraně:

pojistka, bezpečnostní ozub, blokace zápálníku(uderníku) - pouze pokud je zbraň označena písmenem B.

spoušťový mechanismus:

Pistole CZ 75 B má systém SA/DA.


SA (Single Action)

Jednočinná funkce spoušťového mechanismu. Kohoutek se natáhne rukou a po stisknutí spouště dojde k výstřelu. Dráha spouště je krátká, odpor je nízký. Po každém výstřelu zůstane kohoutek natažený.

DA (Double Action)

Dvojčinná funkce spoušťového mechanismu. Během mačkání spouště se kohoutek napne a vypustí. Dráha spouště je delší a odpor je vyšší než při SA.

Pokud chceme SA/DA vyzkoušet, dáme dvě rány jistoty, jednu když je kohoutek natažený, druhou když je vypuštěný. Jen dvojčinná funkce spoušťového mechanismu. Po každém výstřelu zůstane kohoutek v přední poloze a při každém dalším výstřelu se znovu napíná stisknutím spouště. Pokud chceme SA/DA vyzkoušet, dáme dvě rány jistoty, jednu když je kohoutek natažený, druhou když je vypuštěný.


Náboje do pistole CZ 75

Může používat pouze tyto náboje(zjistíme dle nápisu na zbrani, nebo v průkazu zbraně):

9mm Luger

9mm Para (winchester)

Rozměr 9x19 (průměr střely x délka nábojnice)

ráže nejdou kombinovat, například 9mm browning(9x17), nebo makarov(9x18) není kompatibilní se zbraní určenou pro mm luger, protože je kratší.

Kontrola zbraně:

Vyndáme zásobník a stáhneme závěr několikrát do zadní polohy a poté zkontrolujeme pohledem nábojovou komoru a zásobníkovou šachtu. Poté provedeme ránu jistoty a zbraň odložíme. (lze také zbraň odevzdat se staženým závěrem, pomocí záchytu závěru - střelecká pohotovost, nebo s vypuštěným kohoutem na bezpečnostní ozub. O tom jak zbraň odevzdáváme rozhoduje zkušební komisař a seznamuje s tím na začátku zkoušky).


Závady:

zádržka - náboj, nebo nábojnice se zpříčí například pomalým vypuštěním závěru při nabíjení.

Postup:

Vyndáme zásobník, stáhneme závěr několikrát do zadní polohy a pohledem zkontrolujeme nábojovou komoru zásobníkovou šachtu. Pokud náboj nebo nábojnice nevypadne zatáhneme závěrem několikrát za sebou. Poté provedeme ránu jistoty a zbraň odložíme. (lze také zbraň odevzdat se staženým závěrem, pomocí záchytu závěru - střelecká pohotovost, nebo s vypuštěným kohoutem na bezpečnostní ozub. O tom jak zbraň odevzdáváme rozhoduje zkušební komisař a seznamuje s tím na začátku zkoušky).


zdvojená zádržka (double feed) - jedná se o zpříčení nebo zaseknutí nábojnice a náboje po výstřelu. (tato závada podle současného zkušebního řádu nemůže být po uchazeči vyžadována)

Postup:

Zásobník nepůjde vyndat ze zbraně ven. Závěr musíme stáhnout až dozadu a zajistit záchytem závěru. Poté půjde vyndat zásobník. Pokud náboj nebo nábojnice nevypadne zatáhneme závěrem několikrát za sebou. Vyndáme zásobník a pohledem zkontrolujeme komoru. Poté provedeme ránu jistoty a zbraň odložíme. (lze také zbraň odevzdat se staženým závěrem, pomocí záchytu závěru - střelecká pohotovost, nebo s vypuštěným kohoutem na bezpečnostní ozub. O tom jak zbraň odevzdáváme rozhoduje zkušební komisař a seznamuje s tím na začátku zkoušky).


Slabá rána - dojde k výstřelu avšak velmi slabému, střela se zasekne uprostřed hlavně. U této závady obvykle vyjde kouř z hlavně po výstřelu, tím jí můžeme identifikovat.

Postup:

(Dle znění zákona není nutné čekat u této závady, případně počkáme minimálně 10 sekund (optimálně 30 sekund, nebo dle výrobce střeliva, je potřeba říct jasně nahlas komisaři), vyndáme zásobník a stáhneme závěr několikrát do zadní polohy a pohledem zkontrolujeme nábojovou komoru a šachtu zásobníku.


Ránu jistoty můžeme i nemusíme provádět, zkušební komisař by měl popsat jestli ji chce, nebo ne. Pokud to jasně neřekne, pak jsou obě varianty správné.

Nadále rozebíráme zbraň, po rozebrání zkontrolujeme vnitřek hlavně směrem do bezpečného prostoru. Ohlásíme kontrolu hlavně slovy: hlaveň čistá (hlaveň prázdná, hlaveň průchozí).

Zbraň opět složíme, ještě před samotným složením opět zkontrolujeme vnitřek hlavně. Po složení provedeme kontrolu funkčnosti zbraně, zbraň několikrát natáhneme, zkontrolujeme pojistku - zajistíme ji a zmáčkneme spoušť a natáhneme závěr. Pojistka by měla spoušť a závěr zablokovat, nakonec provedeme dvakrát ránu jistoty za sebou pro kontrolu spoušťového mechanismu SA/DA a zbraň odložíme. (lze také zbraň odevzdat se staženým závěrem - střelecká pohotovost, pomocí záchytu závěru, nebo s vypuštěným kohoutem na bezpečnostní ozub. O tom jak zbraň odevzdáváme rozhoduje zkušební komisař a seznamuje s tím na začátku zkoušky).


Selhač - po zmáčknutí spouště nedojde k výstřelu, zápalka se tedy ani nezapálí. Závadu poznáme tak, že po výstřelu se nestane vůbec nic.

Postup:

Počkáme minimálně 10 sekund (optimálně 30 sekund dle výrobce střeliva) - je potřeba říct jasně nahlas komisaři, vyndáme zásobník stáhneme závěr několikrát do zadní polohy a pohledem zkontrolujeme nábojovou komoru a šachtu zásobníku.

Poté provedeme ránu jistoty a a zbraň odložíme. (lze také zbraň odevzdat se staženým závěrem, pomocí záchytu závěru - střelecká pohotovost, nebo s vypuštěným kohoutem na bezpečnostní ozub. O tom jak zbraň odevzdáváme rozhoduje zkušební komisař a seznamuje s tím na začátku zkoušky).


Potom zkontroluji náboj zda na něm není otisk úderníku na zápalce. Pokud je, dáme ho stranou od ostatních funkčních nábojů a předáme ho správci střelnice. Pokud není, je zpravidla závada ve zbrani.


Likvidovat poškozený náboj může správce střelnice. Nadále náboj můžeme dát k likvidaci prodejci v rámci reklamace, policii, držiteli zbrojní licence B,E nebo úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.


Postup stavu zbraně při nošení:

Zásobník nabijeme náboji.

Zbraň nosíme s kohoutem na bezpečnostním ozubu. Vypustíme ho tam přes palec slabé ruky. Zmáčkneme spoušť a pomaličku upouštíme palec, spoušť pustíme(palec zůstává) až se nám kohout zasekne v pozici na bezpečnostním ozubu. Nyní je předpoklad že zbraň je nabitá, takže ji již nesmíme odkládat z ruky. Pokud ji chceme odložit, provedeme kontrolu zbraně a vyjmeme náboj z komory a zbraň odložíme. (lze také zbraň odevzdat se staženým závěrem - střelecká pohotovost , pomocí záchytu závěru,nebo s vypuštěným kohoutem na bezpečnostní ozub. O tom jak zbraň odevzdáváme rozhoduje zkušební komisař a seznamuje s tím na začátku zkoušky).
Dlouhé zbraně:

Malorážka:

Jedná se o dlouhou opakovací kulovou zbraň.

Hlavní části zbraně:

Hlaveň, závěr, pouzdro závěru.

Ovládací mechanismus (prvky) zbraně:

Klika závěru, spoušť, pojistka(manuální), záchyt zásobníku.

Kontrolu zbraně provedeme tak, že vyndáme zásobník stáhneme závěr do zadní polohy a pohledem zkontrolujeme pouzdro závěru.

Rozebrání zbraně provádíme obvykle kvůli kontrole hlavně, zda v ní není nějaká závada, a nebo vyčištění zbraně. Rozebrání zbraně provedeme tak, že stáhneme závěr dozadu a vyndáme ho s přidrženou spouští. Poté zkontrolujeme hlaveň pohledem zezadu přes pouzdro závěru. Složení provedeme stejně, zandáme závěr s přidrženou spouští.

Může být u zkoušky vyžadováno, aby zbraň neměla natažený úderník. To provedeme tak, že zandáme kliku závěru s přidrženou spouští. Úderník se napne také zvednutím kliky závěru. Zbraň lze také odevzdat s otevřeným závěrem (může být vyžadováno dvakrát zaklapnout závěr po složení zbraně), opět o postupu odevzdání zbraně rozhoduje zkušební komisař.


Dlouhá broková zbraň (dvojka, kozlice):

Ovládací prvky zbraně:

Klička(temení), spoušť, pojistka.

Některé brokovnice mohou mít vyhazovač, který nábojnice vyhodí ven po otevření brokovnice, je tedy ideální jěště než započnu samotnou kontrolu zbraně se podívat za sebe, jestli za mnou nikdo nestojí, aby na něj nábojnice případně nevylétli.

Kontrolu provedeme tak, že otevřeme brokovnici za pomocí kličky směrem doprava. Pohledem zkontroluje svazek hlavní a po celou dobu s ním manipulujeme pouze do bezpečného prostoru. Po kontrole odložíme zbraň zlomenou opět směrem do bezpečného prostoru.

Rozebrání zbraně provedeme tak, že zbraň zavřeme. Předpažbí sundáme pomocí spodní páčky ven, nebo je zepředu na předpažbí tlačítko. Rozevřeme zbraň a vyndáme svazek hlavní a zkontrolujeme ho pohledem do bezpečného prostoru.(po složení může být vyžadováno dvakrát zaklapnout zbraň). Zbraň odevzdáváme otevřenou.

U většiny brokovnic je zbraň automaticky nejen po nabití zajištěná, ale také při pohybu temenní kličkou, nezapomeneme ji tedy pojistkou odjistit před střelbou.

Zda li smí zbraň používat ocelové náboje poznáme podle zkušební značky s lilií. Avšak u zbraní s hlavní 16“ do 3mm můžu střílet bez ověření zkušebny.

Použití jednotné střely(takzvaný S-ball,brenek) je možné pouze u nezahrdlených brokovnic a nebo u zahrdlených do 1/2, avšak u některých starších zbraní toto označení není, takže to lze zjistit pouze ručním přeměřením průměru hlavně.

Označení ráže u brokovnic (12,16,20) udává počet stejně velkých koulí odlitých z jedné libry (453 g) olova. Tedy ráže 12 znamená, že se z jedné libry olova odlije dvanáct stejně velkých koulí. Průměr jedné z koulí je právě takový jako průměr vývrtu hlavně brokovnice ráže 12. Tedy čím větší číslo, tím je větší počet odlitých koulí a ty jsou samozřejmě menší, protože jsou odlity stále jen z jedné libry olova.


Přerušení střelby:

Postup se může lišit dle provozního řádu střelnice. Pokud potřebuji čistě přerušit střelbu zajistím zbraň pojistkou a stále s ní mířím do bezpečného prostoru.

V případě, že by se v bezpečném prostoru vyskytly osoby zajistím zbraň pojistkou, zamířím zbraň tak, abych nezpůsobil nebezpečí těmto osobám, pokud ohrožení trvá zbraň vybiji.


© 2024 Střelecká škola Fišer - Všechna práva vyhrazena

TOP