Zkoušky odborné způsobilosti

Zkoušky odborné způsobilosti

Zkoušky provádíte u Okresního ředitelství policie u oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál dle místa Vašeho trvalého bydliště. Pokud máte závažný důvod můžete zkoušky dělat i u jiných oddělení. Vysvětlení je součástí Vaší přípravy.

Zbrojní průkaz

PŘED ZKOUŠKOU

Teoretickou i praktickou přípravu, Zpracování veškeré dokumentace ke zkoušce a k získání zbrojního průkazu, materiály k osobnímu studiu a přístup do perfektně zpracovaného výukového programu.

PO ZKOUŠCE

Poradenskou službu při nákupu zbraní a střeliva Seznámení s obsluhou, údržbou a bezpečnou manipulací se zbraní a střelivem, nastřelení a ladění zbraní, zdokonalovací výcvik ve střelbě, účast na sportovních střeleckých soutěžích.

DALŠÍ SLUŽBY

Metodický i praktický výcvik ve střelbě pro začátečníky i pokročilé, kondiční střelby z vlastních i zapůjčených zbraních


© 2020 Střelecká škola Fišer - Všechna práva vyhrazena